Εκτύπωση

 

Η πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών αποτελεί για όλους πρωταρχικό μέλημα.

Η αποτελεσματική εκπαίδευση συμβάλλει ώστε να καθίστανται οι υπάλληλοι ικανοί, υπεύθυνοι και ευαισθητοποιημένοι στα θέματα ασφάλειας και υγείας.

Σε πρώτη φάση, μέσω επαφής, αναπτύσσεται επικοινωνία με εργοδότες και επιχειρήσεις με σκοπό να:

 

Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια στις κατωτέρω θεματικές ενότητες:

 

Οι εκπαιδεύσεις γίνονται από έμπειρους επιστήμονες συνεργάτες μας (μηχανικούς, γιατρούς, περιβαλλοντολόγους κλπ.) με στόχο τη μετάδοση της γνώσης και εμπειρίας που απαιτείται ώστε να παρέχουν στον σύγχρονο επαγγελματία πραγματικά εφόδια υπεροχής.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι, μετά το πέρας των σεμιναρίων, εφοδιάζονται με πιστοποιητικά παρακολούθησης.